Az élet Charlie Chaplin szerint

“Amikor elkezdtem szeretni önmagam, észrevettem, hogy a kínok, a szenvedések és érzelmi fájdalmak csak figyelmeztető jelei annak, hogy a saját igazságom ellenében élem az életem.
Ma már tudom, hogy ez: HITELESSÉG.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, megértettem, hogy mennyire tud bántani valakit az, ha rá akarom erőltetni a vágyaimat, miközben az idő még nem jött el erre, illetve az adott személy még nem állt készen rá, még akkor is, ha ez a személy én magam voltam.
Ma ezt úgy hívom: TISZTELET.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal, hogy másfajta élet után vágyakozzak és láttam, hogy minden, ami körülvesz, az valójában egy lehetőség arra, hogy fejlődjek.
Ma ezt úgy hívom: ÉRETTSÉG.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, megértettem, hogy minden körülmények között a megfelelő helyen és időben vagyok és minden a megfelelő pillanatban történik. Így nyugodt lehetek.
Ma ezt úgy hívom: ÖNBIZALOM.

Charlie Chaplin

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal, hogy raboljam a saját időmet és abbahagytam a jövőre vonatkozó nagy tervek gyártását.
Ma csak olyan dolgokat cselekszem, amik örömet okoznak nekem és boldoggá tesznek. Olyan dolgokat, amik felvidítják a szívemet. Mindezt a magam módján csinálom, a saját ritmusomban.
Ma ezt úgy hívom: EGYSZERŰSÉG.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felszabadítottam magam azok alól a dolgok alól, amik nem tettek jót az egészségemnek – ételek, emberek, dolgok, helyzetek és minden, ami elvitt önmagamtól. Először ezt a hozzáállást egészséges egoizmusnak tartottam.
Ma már tudom, hogy ez: ÖNMAGAM SZERETETE.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal a próbálkozással, hogy mindig igazam legyen, és azóta sokkal kevesebb alkalommal tévedtem.
Ma ezt úgy hívom: SZERÉNYSÉG.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, elutasítottam, hogy a múltban éljek és a jövő miatt aggódjak. Most, csak a pillanatnak élek, ahol MINDEN történik.
Ma napról napra élem az életem és úgy hívom: BETELJESEDÉS.

Amikor elkezdtem szeretni önmagam, észrevettem, hogy az elmém képes arra, hogy zavarjon és beteggé tegyen. De ahogy összekapcsoltam a szívemmel, az elmém nagyon hasznos szövetségessé vált.
Ma ezt úgy hívom: A SZÍV BÖLCSESSÉGE.

Nem kell, hogy féljünk a vitáktól, összekülönbözésektől vagy bármilyen problémától önmagunkkal vagy másokkal.
Még a csillagok is összeütköznek néha, és a találkozásukból új világok születnek.
Ma már tudom, hogy EZ AZ ÉLET!!!! ”

Charlie Chaplin

Reklámok

A tudat és test

A tudat forrása nem a testben található.  Nincs rá ok, hogy miért ne lehetnél barátságban a testtel, amíg úgy látod, hogy szoros együttműködésben élsz vele. Ne tartsd azonban önmagadnak. Az ő bajai nem a te bajaid. Egy nap, mikor eljön az ideje, a test el fog tűnni, anélkül, hogy a beleegyezésedet kérné, ugyanúgy, ahogy megjelent.

A tudat, amellyel egy évesen, és amellyel 18 évesen rendelkeztél, pontosan ugyanaz, mint amellyel most rendelkezel. Te az a tiszta és határtalan tudat vagy. Amikor ezt minden kétséget kizáróan tudod, megszabadulsz a változó körülmények rabságából. Minden, ami nem igaz, ami illúzió, változik. Az egyik percbeli „én” nem azonos következő pillanat „én”-jével. Az emberi személyiséget a különböző „én”-ek sokfélesége jellemzi, amely „én”-ek egy örökké változó mintázat szerint jelennek meg.

Legyél mindig gondtalan, ne aggódj semmi miatt! Nem kell hajszolnod magad, ha nem tudsz azonnal gondtalanná válni. Ha azonban mind kevesebbet és kevesebbet aggódsz az idő múlásával, elnyered a szenvtelenséget és megszabadítod az elmét a világi kötődésektől.

Sokrates és Platón

Éppen úgy, mint Krisztus, Sokrates sem írt semmit, legalábbis
semminemű iratot sem hagyott hátra, s ő is a vádlottak padján halt meg, mint a fanatizmus áldozata, mert a fennálló vallást megtámadta, s a tényleges erényt a formális álszenteskedés és a tettetés fölé helyezte, szóval, mivel a vallási előítéletek ellen küzdött. Jézust, amint tudjuk, a farizeusok azzal vádolták, hogy tanaival a népet megrontja; hasonlóképen Sokratest is korának farizeusai – mert hisz ilyenek minden korszakban voltak – azzal
vádolták, hogy rontja az ifjúságot, amikor nekik Isten egységéről, a lélek halhatatlanságáról és a jövő életről beszél.
Amint Jézus tanát csak tanítványainak írásaiból, éppúgy
Sokrates tanát is csak tanítványának, Platónnak feljegyzéseiből ismerjük.

És akkor lássunk néhányat:

Az ember testet öltött lélek. Testesülése előtt az
igazság, a jóság és a szépség ősalakjaival egyesülve élt;
testesülésekor tőlük elválik, de amikor múltja emlékét
visszaidézi, többé-kevésbé elfogja őt a vágy, hogy hozzájuk visszatérjen.

A lélek homályban van és tévelyeg, míg a test által
figyeli meg a tárgyakat. Mámorban van, mintha ittas volna,
mert olyan dolgokhoz van kötve, amelyek természetüknél fogva
változékonyak. Míg ellenben mihelyt saját szellemébe merül el,
a tiszta, halhatatlan, örökkévaló felé emelkedik, s mivel szelleme
ugyanolyan természetű, annál is marad, ameddig csak lehet s akkor tévedései eltűnnek, mert azzal egyesül, aki változhatatlan.
A léleknek ez az állapota: b ö l c s e s s é g .
A földi ember, aki a dolgokat alulról, közönséges, anyagi
szempontból tekinti, csalódásban ringatja magát. Az igazságos megítélés érdekében magasabb, szellemi szempontból kell a dolgokat tekintenünk. Az igazi bölcsnek bizonyos tekintetben el kell választania a lelket a testtől, hogy szellemi szemekkel láthasson. Erre tanít a spiritizmus.

Mindaddig, amíg testben élünk s lelkünk alá van merülve a romlandóságba, sohasem érhetjük el vágyaink tárgyát: az igazságot. Valóban testünk szükségképen ezer akadályt gördít elénk, amellyel törődnünk kell; mi több,
kívánságokkal, vágyakkal, aggodalmakkal, ezer agyrémmel és badarsággal tölt el bennünket annyira, hogy a vele összekötött lélek egy pillanatra sem lehet bölcs. De ha lehetetlen, hogy a lélek valamit tisztán megismerhessen míg a testtel össze van kötve: két dolog közül egynek igaznak kell lennie, t. i., hogy vagy sohasem ismerhető meg az igazság, vagy pedig csak a halál után. Reméljük tehát, hogy ha majd a test balgaságaitól felszabadulunk, és szintén szabaddá lett emberekkel beszélhetünk, önmagunk által megismerhetjük a dolgok lényegét. Ezért a bölcseket a halál nem éri készületlenül, és ez
egyáltalán nem tűnik fel előttük félelmetesnek.

A bölcs állandóan arra törekszik,  hogy első sorban lelkéről
gondoskodjék, és kevesebb figyelemmel legyen a csak pillanatig tartó földi, mint az örök életre. Ha a lélek halhatatlan, nem bölcs dolog-e úgy élni, hogy az örökkévalóságot tartsuk szem előtt?

Hogy az orvosok a legtöbb betegségnél nem boldogulnak,
ez onnan van, mert a testet kezelik és a lélekre nincsenek tekintettel; pedig ha az egész nincsen jó állapotban, lehetetlen, hogy a rész jól érezze magát.

Az emberré válás szabályai

1. Kapsz egy testet
Akár tetszik, akár nem, földi léted egész tartalmára ez a tiéd.

2. Tanulsz
Teljes óraszámban látogatod az Élet nevű szabadegyetemet, ahol mindennap módod nyílik arra, hogy valami újat tanulj. Talán szereted az így szerzett ismereteket, talán lényegtelennek vagy ostobaságnak  tartod őket.

3. Nincs balsiker, csak tanulság
A fejlődés próba szerencse folyamat, azaz kísérletezés. A „sikertelen” kísérletek éppúgy a folyamat részét képezik, mint az „eredményesek”.

4. A lecke addig ismétlődik, míg nem tanulsz belőle
Ugyanaz a lecke a legkülönbözőbb formákban kerül eléd, amíg meg nem érted a tanulságot. Miután felfogtad, továbbléphetsz a következőhöz.

5. A tanulásnak soha nincs vége
Minden életszakasznak megvannak a maga leckéi, amelyek várnak rád, ha megéred azt a kort.

6. Semmivel sem jobb „ott”, mint „itt”
Mire eljutsz „oda”, az „amott” még vonzóbbnak tetszik.

7. Mások pusztán éned tükörképei
Semmit sem szerethetsz vagy gyűlölhetsz valaki másban, ami ne azt tükrözné vissza, amit magadban szeretsz vagy gyűlölsz.

8. Rajtad áll, hogy mihez kezdesz az életeddel
Rendelkezésedre áll minden eszköz és erőforrás. Tőled függ, hogy használod őket. Tiéd a választás joga.

9. A válaszokat magadban találod.
Az élet kérdéseire magadban lelehetsz feleletet. Nincs más dolgod, mint nézni, hallgatni és bízni.

10. Mindezt úgyis elfelejted.


Chérie Carter-Scott


GALILEO gondolatai

Isten, a szeretet és bölcsesség szelleme az egyetlen, igaz hatalom a mindenségben.

A világegyetemben semmi sincs, ami önmagában gonosz lenne… csupán a gondolkodásunk teszi azzá. Mind a szégyen, mind a bűntudat sajátosan emberi tudatállapotok – annak a tudatnak a termékei, amely elhatárolja magát a saját teremtőjétől.

Két szerető szívben van Isten egysége és oszthatatlansága.

Egészségünkre előbb-utóbb károsan hat, ha nap nap után az ellenkezőjét mondjuk annak, amit érzünk, ha meghajolunk azok előtt, akiket megvetünk, és örvendezünk annak, ami nekünk csak nyomorúságot hozhat. Az idegrendszer nem kitalált mese, hanem szerves része a fizikai testnek. A lélek azonban igazában a kozmosz lakója, a testben csak úgy ül, mint fog a szájban. A rajta elkövetett erőszak egy bizonyos ponton túl visszaüt.

Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.
GALILEO

A NEVETŐ DÉMOKRITOSZ


Az értelemből három dolog fakad: a helyes gondolkodás, a helyes beszéd és a helyes cselekvés.
Az orvostudomány az embert megszabadítja a test betegségeitől, a filozófia megszabadítja a lelket a szenvedélyektől.
Aki lelki javakra törekszik, isteni élet felé halad, aki testi javakra, földi élet felé.
A vétkeket ne félelemből, hanem kötelességtudásból kerüld.
Aki az igazságtalanságot cselekszi, szerencsétlenebb, mint az, aki elszenvedi.
Előkelő lélekre vall, ha valaki az illetlenséget elviseli.
Önfegyelemre vall, ha az ember a feljebbvaló, a törvény és az okosabb előtt meghajol. Nehéz az alacsonyabb rendűnek engedelmeskedni.


Az ember erényes tettekre törekedjék, ne pedig erényes szavakra.
Akinek jelleme rendezett, élete is az.
A jó ember az, aki nemcsak hogy nem követ el bűnt, hanem aki nem is akar bűnt elkövetni.
A bolond iskolája nem a szó, hanem a baj.
Sok ember, aki barátnak látszik, nem az; sok ember, aki nem látszik barátnak, mégis az.

Aki senkit sem szeret, azt senki sem szeretheti. Valóságban semmit sem tudunk, mert az igazság a mélyben van.
Démokritosz azt mondta, inkább szeretne egyetlen bizonyítékot találni, mint a perzsa trónt elnyerni.
Ha lelked belsejét megnyitod, a gonosz szenvedélyek valóságos kincstárát fogod megtalálni.
Ember, akinek minden nap friss gondolata van.
A gonosz, értelmetlen, szégyentelen, alacsonyrendű élet nem rossz élet, hanem hosszadalmas meghalás.
Ne igyekezz mindent megtudni, mert akkor nem tanulsz semmit.


A boldogság nem a vagyonban és aranyban nyugszik, hanem a lélekben.
A műveltség a jó ember dísze, a szerencsétlen vigasztalása.
A rossz dolgokról még csak beszélni sem volna szabad.
Aki megfeledkezik szenvedéseiről, szemtelenné lesz.
Az emberek, akik a halál elől menekülnek, utána szaladnak.
A kapzsi ember a méh sorsát viseli: dolgozik, mintha örökké élne.
Az embernek vagy jónak kell lennie, vagy a jót kell utánoznia.


Démokritosz

.. és még, kínai mondások :)

A több évezredes kínai kultúra meghatározó szerepét bizonyítja ez a bölcs mondás is:


Ha azt hisszük, nincs több remény, akkor csillan fel messze a fény.
A hitet és a szeretetet senkire sem lehet rákényszeríteni.


A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja.
Érettségünk mércéje az, hogy mennyit vitatkozunk önmagunkkal.


A kultúrához vezető első lépcsőfok az önuralom.
Az önfegyelem nem más, mint lényünk örök kiigazítása.


A legnagyobb szabadság, egyben a legnagyobb rabszolgaságot is jelenti.
Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.
A küzdelem, a kín, a szenvedés és a fájdalom szülik az erkölcsöt.
A szenvedés nemesíti a lelket.
A szenvedés az emberi méltóság próbája.


A bocsánatkérés az emberi nagylelkűség megnyilvánulása.
Csak az lehet szabad, aki tiszteletben tartja mások érdekeit is.
Az ember korlátlan lehetőségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja.
A munka biztos menedék annak, aki magányos.
Az ész a legjobb tőke.


A hit az, amihez egész szívünkkel ragaszkodunk.
Amíg magad körül nem teremtesz rendet, addig magadban sem tudsz.


A kapcsolatteremtés legfőbb kritériuma az legyen, hogy több leszel-e általa.
Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet, és légy önmagad.
Ne a bajaidat tartsd számon, hanem mindazon jót, amelyben részesültél.
Az álérték hivalkodik, a valódi érték rejtőzködik.
A jellemed határozza meg sorsodat.
Mindenki saját sorsának a kovácsa.
Jelenlegi tetteink szabják meg jövőbeli sorsunkat.
A jövőnket most teremtjük.