Tudatosság

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam.

Én rendelkezem mindenemmel –

a testemmel és annak minden mozdulatával;

az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel;

a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz;

az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, vagy izgalom;

a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem;

a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes;

minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul.

Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim.

Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.

Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam.

Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe.

Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat.

Én én vagyok, és így vagyok jó.

(Virginia Satir)
Reklámok

Ősi bölcsesség

A lelki betegségek a mélylélektan szerint olyan konfliktusból keletkeznek, amelyeket a tudatalattiba száműzünk, vagy olyan hatékonyan rögzült képzetekből és élményekből, amelyeket érzelmi rezdülések kísértek, és azokkal feltöltődve süllyedtek le a lélek tudat alatti mélységeibe. Ha valaki halálra ijesztette önt, vagy egy fontos helyzetben csődöt mondott, akkor hiába homályosult már el régen ennek az emléke, tudatalattija az egyszer már rögzült félelmet egészen más összefüggésben, felismerhetetlen másik formában újra meg újra érezteti.

A pozitív gondolkodás olyan a lelki életben, mint a napsugár, amely a felé fordulóra azonnal fényt sugároz. Itt és most élünk. Aki az élet pillanata felé fordul, és minden cselekedetet, minden gondolatot pozitívan alakít magában, az azonnal mélyreható felszabadulást fog tapasztalni. Legyen teljesen őszinte saját magához és másokhoz – és azonnal eltűnik mindennapi gondjainak a fele. Minden olyan érzés, amelyet a látszat kedvéért hoz létre vagy amelyet elnyom magában, valamikor egy másik helyen fogja károsítani. Egy tiszta személyiségben az egyenességet és az őszinteséget becsüljük. Szárítsa ki a gondolkodás és az érzés minden mellékcsatornáját. „Csináljátok azt, amitől jól érzitek magatokat”, mondta egyszer Yesudian, az indiai bölcsességtanító. Aki el nyeri belső szabadságát, hogy legyőzze a megfakult konvenciókat, az lesz rögtön az erősebb és valóságosabb, mert csak ő él igazán.

Az élet alapelvei Rosa Rivas meggyőződése szerint

Bevezetés
Az élet egy utazás, melyhez (mint minden utazáshoz) térképre van szükségünk. Mindenkinek más térképe van, de a 10 egyetemes jelet mindegyiknek tartalmaznia kell.
Az élet egy játék, amelyben nyerni akarunk. Nyerő a stratégiánk, ha ismerjük és betartjuk a 10 alapelvet!

1. CSEND

Alapvető játékszabály! Minden nap figyelj egy kicsit befelé! Már ennyitől is megváltozik az életed. Relax.
Megváltozik az, hogy hogyan reagálunk a dolgokra. Tudatosság csak csendben tud kifejlődni. Készíts térképet életedhez! Jelöld be a fontosabb állomásokat, jelöld ki az útvonalat, amelyen végig akarsz menni.
Kínai közmondás: „Ha egy hajó cél nélkül hajózik, egy kikötőbe sem jut el.„
Az igazi dilemma nem az, hogy választanod kell jó és rossz között, hanem az, hogy választanod kell jó és jobb között. Állíts fel a dolgok között prioritási sorrendet! Tudd, hogy mi a jó, a jobb, a legjobb. Ha a fontossági sorrend hiányzik, elveszünk. Ha van prioritás, eljutunk az etikához. Az etika mutatja az utat saját térképünkön, az etika az irányító!

2. LELKI BÉKE, BELSŐ BÉKE

Csak úgy tudsz szembenézni igazán nagy gondokkal, ha megvan a lelki békéd. Két dologra van szükséged ahhoz, hogy béke legyen a lelkedben:

alázatosság:
mindnyájan vágyunk a hatalomra, hogy fontosnak érezzük magunkat. Ez veszélyes játék! Pl.: egy családban elindulhat a lavina, ha a papa (hatalmát fitogtatva) leszidja a mamát, a mama (szintén hatalomra vágyik) leszidja a nagyobbik gyermeket, az a kisebbiket, és így tovább, a legkisebb pl. belerúg a kutyába. Saját fontosságunktól elszállhatunk, mint a lufi és akkor már nem bírjuk a kritikát, mert kipukkadhat a lufi, lezuhanhatunk és ettől félünk. Csak az alázatosság szabadíthat meg ettől a félelemtől!

érzelmeink kezelése
5 alapvető érzelem létezik: félelem, szomorúság, harag, szeretet és öröm. Az első három, negatívnak ítélt érzelem is jó, mert:
A félelem megvéd, megmentheti az éltedet.
A szomorúság lelassítja az életed, megállítja a rohanást, hagyja, hogy gyászolj, elvonulj az élet zajától, segít, hogy CSEND-ben légy.
A haragnak is van célja, haszna. Ha nem lenne harag, nem lennének emberi jogok. Pl.: A papa veri a gyereket, emiatt a mama haragszik a papára. A mama haragja megvédi a gyereket. Gondot, problémát csak akkor okoznak ezek az érzelmek, ha túl sokáig tartjuk fönt őket. Ezek a rossznak ítélt érzelmek a túlélési mechanizmus részei. Ezek az érzelmek, valamint a hatalom iránti vágy, kontrollálandó érzelmek.

3. ITT ÉS MOST

Mindig kétségbe esünk, ha a tegnap, vagy a holnap gondjaival foglalkozunk. Ez az alapelv nem azt jelenti, hogy zárkózz be önmagadba, hanem azt, hogy a megbocsátás segítségével vedd le a múlt terheit a válladról és a hit segítségével szabadulj meg a holnap félelmeitől!

4. POZITÍV GONDOLKODÁS

Ez nagyon fontos, mert csak ez segíthet ahhoz, hogy optimalizáld életkörülményeidet. Mindig krízishelyzetben derül ki, hogy ki a pozitív gondolkodású, kinek milyen a hozzáállása az adott megoldandó helyzethez. A krízishelyzetekben mindig lehetőség van! Pl.: egy krízis, ha fájdalom van a lelkedben. Elmerülhetsz a fájdalomba, okolhatsz mást, másokat a fájdalmadért, de így elsüllyedsz benne. Ez negatív.
A lehetőség: hogy megkeresd, mit tanulhatsz belőle! A pozitív gondolkodáshoz tartozik a kitartás. Kitartóan vizualizálj, amíg el nem éred a célodat! ( pl. nem vallok kudarcot, hibáimból tanulok)

5. ÖNBECSÜLÉS

Csak azt adhatod magadból, amid van! Ennek pillérei:

bizalom: bízz magadban és másokban. Tudd értékelni önmagad, bízz a saját képességeidben. A saját magadba vetett bizalom segít az önértékelésben: bízol önmagadban, nem pusztítod magad és nem hagyod, pusztítani magad. A kábítószeresnek pl. nincs önbecsülése, hiszen pusztítja magát. Nincs olyan probléma, amit nem tudunk megoldani, ezalól csak a halál a kivétel. Minél nagyobb gondot kell kezeljél, annál intelligensebb vagy, hiszen még azt is meg tudod oldani!
erőfeszítés: ez az energia-befektetés képessége, az önbecsülést erősítő visszacsatolás.

6. GYENGÉDSÉG

Elengedhetetlen a szeretethez és a barátsághoz. A gyengédség megnyilvánulási formái:
szavakon keresztül (mondd ki, hogy szereted)
gesztusokon keresztül (testbeszéd, beszéljen a szemed, mosolyogj)
érintésen át (a simogatás igen, a szex nem érintés) Csak a gyengédségen keresztül tudjuk táplálni a szeretetet! Enélkül az élet nagy túró!

7. CÉL

Tudd, hogy mit akarsz elérni, mi a fontos, mit miért csinálsz. Használd az iránytűdet! A célod eléréséhez két dologra van szükséged:
önfegyelem: tudj lemondani bizonyos dolgokról. Ne feledd: az élet, lehetőség!
kreativitás

8. VÁLTOZÁS

A változás állandó dolog az életben. Mindig, minden változik
és erre szükségünk van, bár néha lázadunk ellene.
Ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az állandó változást, két dologra van szükségünk:

tudásra: A történelem a változás leckéje. A változás lehet ijesztő, ha nem próbálunk ismeretekhez jutni. Legyen képességed a változásra! A zseni mindig nyitott rá. A mai világ ideálja: légy erős, légy gazdag, légy jóképű! Ha nem ilyen vagy, senki vagy. Ez hülyeség! Nyisd ki a szíved és megszűnik a félelem! Így légy erős!

rugalmasságra: a gyenge, de rugalmas törzsű pálmafák meghajolnak a hurrikánban és túlélik a vihart, míg a vastag törzsű, hatalmas és erős tölgyfák, képtelenek meghajolni, kifordulnak gyökerestül, darabokra törnek.

9. EGÉSZSÉG

Az egészséghez is két dolog kell: egyensúly és öröm.
Ha elveszíted az örömöt, elveszted az életvágyat. Az örömöt táplálni kell! Kérdezd meg magadtól: miért nincs okom az örömre? (talán túl önző lettél?!) öröm nélkül nincs egészség! Tanulj meg örülni a legapróbb dolgoknak is. Az öröm legegyértelműbb jele Isten jelenlétének, és ez vezet el a 10. alapelvhez.

10. ISTEN

Fedezd fel az isteni értékeket! Imádkozz, így tarts kapcsolatot vele (ne szavakon keresztül, hanem a szereteten át.)
MINDEN NAP ADJ LEGALÁBB EGY PUSZIT VALAKINEK! SZíVBŐL!

EZ IS MEGSZÍVLELENDŐ:

„Adassék nékem annyi lelkierő, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok és bátorság ahhoz, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok és bölcsesség ahhoz, hogy a kettő között soha el ne tévedjek!”

 

Pozitív állítások

A pozitív állítások nagyon fontosak. Hajlamosak vagyunk gyakran azt mondogatni, hogy nekünk semmi nem sikerül, vagy hogy nincs szerencsém, stb. Változtassunk ezen! Minden nap mondjunk el legalább néhány mondatot a következőkből:Ügyelek gondolataimra, mert irányítják szavaim.

Ügyelek szavaimra, mert azok szabják meg tetteim.

Ügyelek tetteimre, mert azok szabják meg szokásaim.

Ügyelek szokásaimra, mert azok szabják meg jellemem.

Ügyelek jellememre, mert azok szabják meg sorsomat.

Jól érzem magam.
Nyugodt, energikus, és vidám vagyok.
Szerveim egészségesen mûködnek.
Elégedett, és kiegyensúlyozott vagyok.
Békében és megértésben élek .
Türelemmel figyelek másokra.

2768


Minden helyzetben megtalálom a jót, a szépet, és a hasznosat.
Elfogadom és becsülöm magamat és embertársaimat.
Bízom magamban, bízom belsõ bölcsességemben.
Örömmel és bátran kezdek minden új dologba.
Bármilyen helyzetbe kerülök, nyugodt és higgadt maradok.
Örömmel végzem a rám bízott feladatokat.
Minden helyzetben feltalálom magamat.
Tanulékony vagyok, az új dolgokat örömmel fogadom.
Jó kedvvel teszem a dolgomat.
Figyelmemet remekül tudom összpontosítani.


Értékes és egyedi ember vagyok.
Mindenkiben észreveszem a jót, a szeretetreméltót.
Szeretem az embereket, szívesen segítek rajtuk.
Elfogadom mások szeretetét, segítségét.
Õszinte, és becsületes vagyok.
Gondolataimat bátran megosztom másokkal.
Érzéseimet a megfelelõ formában mindig õszintén kimutatom.
Emlékszem a számomra fontos dolgokra.
Jó a memóriám.
Remek ötleteim támadnak.
Könnyedén és örömmel tanulok.

virág

Bármibe is kezdek, sikerre viszem azt.
Minden problémámra megtalálom a megoldást.
Szorgalmas és kitartó vagyok.
Biztonságban vagyok.
Életemet én irányítom.
Felelõsséget vállalok minden döntésemért, és tettemért.
Valamennyi döntésem a javamat szolgálja.
Kész vagyok változtatni az életemen.
A változtatásoktól egyre jobban érzem magam.
Örömmel fogadom életem minden percét.
Szeretettel és megértéssel közeledem mások felé.
Vidám, boldog és szabad vagyok.


Bárhová megyek, szeretettel fogadnak az emberek.
Emberi kapcsolataimat a szeretet, a tisztelet és a megértés irányítja.
Minden kapcsolatom harmonikus.
Figyelek testem üzeneteire.
Vigyázok az egészségemre.
Egészséges ételeket fogyasztok.
Békesség van a szívemben és a lelkemben.
A szeretet jegyében élek és cselekszem.
Minden perc szépségt felismerem.
Bátran és õszintén szembenézek életem minden eseményével.
Kész vagyok változtatni hozzáállásomon és szóhasználatomon.
Örömmel elengedem a haragot, a sérelmeket, mert ez szabaddá, könnyûvé és gondtalanná tesz.
A változás életem természetes rendje.
Élvezem és elfogadom a változást.
Rendet tartok magamban és magam körül.
Egészséges, erõs és elégedett vagyok.

rét


Az embereknek szüksége van rám.
Öröm számomra szeretetet adni és kapni.
Életemet boldoggá és sikeressé tudom tenni.
Bõségben, egészségben és szeretetben élek.
Életemnek értelme van.
Egészséges vagyok, és az is maradok.
Napról napra, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.
Szeretteim testileg és lelkileg egészségesek, és szépen haladnak elõre fejlõdésük útján.
Becsülöm és szeretem magam.
Erényeimbõl és eredményeimbõl erõt merítek.
Hibáimból tanulok, és azok révén is fejlõdök.
Jó kapcsolatban vagyok embertársaimmal.


Könnyen és jól döntök.
Megbízom megérzéseimben, egyre intuitívabb vagyok.
Könnyen fogadom a változást, szükség esetén magam is változom.
Örömmel szélnek eresztek minden feszültséget, idegességet, elõítéletet, és kritikát.
Könnyen megértek másokat.
Örömmel nézem embertársaim fejlõdését.
Kivételes, egyedi ember vagyok.
Értékelem egyediségemet.
Szabadon önmagam lehetek, és másoknak is megengedem, hogy szabadon önmaguk legyenek.


Az élet várt és váratlan módokon gazdagít.
Életem minden percét értékelem.
Tisztelettel fordulok a körülöttem élõkhöz.
Örömmel fogadom életem minden új napját.
Erõs és talpraesett vagyok.
Szélnek eresztek mindent, ami feleslegessé vált.
Egészséges ételekre vágyom.
Csodálom testemet, megõrzöm egészségét.
Elengedem a régit, és befogadom az újat.
Mindenkibõl a legjobb énjét hozom elõ.
Hibáimból tanulok, eredményeimbõl erõt merítek.
Életem alakulásáért én vagyok a felelõs.
Szeretni tudom magamat.
Szabadon és örömmel fejezem ki gondolataimat és érzésemet.
Biztonságban érzem magam.
Összhangban állok a világmindenséggel.
Minden élethelyzetben magabiztos maradok.


Elengedem a múltat, és mindenkinek megbocsátok.
Örülni tudok embertársaim sikereinek.
Képes vagyok a feltétel nélküli szeretetre.
Képességeimmel az emberiség javát szolgálom.
Szeretetet, megértést és békességet teremtek magam körül.
Gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel az emberiség fejlődését szolgálom.
Napról napra egyre boldogabbá, egyre teljesebbé válik életem.


kislány