Ima

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó

és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,

ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó

gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz

indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add,

hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán

emberek, ha tiszta a szívünk.


		
Reklámok

A Nap Fivérének imája

Assisi Szent Ferenc: A Nap Fivérének imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsátunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örök életre.

Ámen.


Halottainkért

1226647462_89

Fájdalmas, nehéz dolog elveszítenünk szeretteinket. Hitünk adhat megnyugvást, miszerint halálunk után újra találkozhatunk velük.

E napon a távolba szakadt családtagok is hazatérnek, emlékeznek. Bennem ilyenkor egy kérdés tevődik fel: Elég időt szentelünk-e életükben szeretteinknek? hisz olyan rövid az élet.

Gyújtsunk gyertyát halottainkért és imádkozzunk lelkükért.

Istenünk, áldd meg emlékeinket, töröld le a könnyeinket. Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs mi­től rettegnünk, mert akár éljünk akár haljunk, mindig a Tieid vagyunk. Szeretetedtől semmi nem szakaszt­hat el sem életünkben, sem halálunkban.  Halottainknak adj örök békét, nyugalmat.  Ámen.

gyertyak

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen.


Ők is imádkoztak

Kedves Olvasó!
imádkoztál már ma? Tudod milyen nagy ereje van, a saját szavaidnak, az Úrhoz? Számtalan híres ember költött saját imát. Íme néhány:

Ludwig Van Beethoven Imája

Tágítsd ki lelkemet,

ó, emeld föl a nyomasztó mélységből,

ragadd el művészeteddel,

hogy félelem nélkül törjön fölfelé

tüzes lendülettel!

Mert csak Te, egyedül Te vagy képes lelkesíteni!

Jesus

Helen Keller imája

Hiszem, hogy az életet azért kaptuk,

hogy növekedjünk a szeretetben.

Hiszem Istenem, hogy bennem vagy,

miként a nap, a fényben,

és az illat a virágban.

Fény a sötétben!

Hangaz én csöndemben!

Hiszem az örök életet.

Hiszem, hogy ott enyémek lesznek

azok az értékek,

amelyeket most nélkülözök,

és hogy odaát csodaszép

otthonom lesz, tele színekkel,

zenével, a virágok hajladozásával

és szeretteim arcával.

ezo-130

Dsida Jenő: A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, főre, szétmálló göröngyre, –
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyem szőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzád emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.

jesus09

Antoine de Saint Exupéry imája

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában,
időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának
megítéléséhez.

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak
az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket
és magaslatokat.

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden simán kell, hogy
menjen. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a
megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot
közvetíthessek.

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit
kívánok, hanem azt, amire szükségem van.

Uram, taníts meg a kis lépések művészetére!

Ámen

ezo-wide-014

Luther Márton reggeli imája

“Hálát adok Neked, Mennyei Atyám,
szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma
éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél,
és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is
a bűntől és minden gonosztól, hogy minden
cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen.
Mert én magamat, testemet, lelkemet és
mindenemet kezedbe ajánlom.
SZENT ANGYALOD LEGYEN VELEM,
HOGY A GONOSZ ELLENSÉG ERŐT
NE VEHESSEN RAJTAM. Ámen.”

jesus05

Alexandriai Szent Kelemen imája

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid  hűséges követői legyünk, a Te képmásodra  hasonlítsunk, és amennyire rajtunk  áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg.

Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig dicsérettel Neked  hálát adni.  Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké.

Ámen.

jesus08

Ima

Ezt az imát most kaptam egy barátomtól:

“Uram Jézus, nem tudom, hogy a jövőben beteg leszek-e, de azt tudom, hogy Te soha nem fogsz elhagyni engem. Kérlek, gyógyítsd meg bennem a betegségtől való félelem sebeit és add kegyelmedet, hogy teljesen Rád bízzam magam! Gyógyítsd meg testi-lelki bajaimat és add, hogy egészséges legyek. Dicsőítelek téged és hálát adok minden kegyelmedért! Ámen.”

Köszönöm Dávid! A béke, szeretet legyen mindnyájunkkal!

kicsiny_fohasz